Dofinansowanie remontu łazienki z PFRON

Dofinansowanie remontu łazienki z PFRON

Kto może liczyć na dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?

W Warszawie jak i w całej Polsce o te dofinansowanie może ubiegać się każda osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się. Wymagana jest w tym celu jednak zgoda właściciela nieruchomości o ile nie jest się użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości. Otrzymując zgodę, jednocześnie możemy podjąć się wykonania remontu łazienki.


Należy pamiętać jednak, że głównym celem jest uzyskanie jak najlepszych efektów w odpowiedniej cenie. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty realizacji zadań zleconych od momentu otrzymania dofinansowania. Osoba ubiegająca się o tego typu pomoc, musi spełnić trzy istotne warunki:

  • mieć lekki, umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, bądź posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia),
  • tak jak wcześniej wspomniano, należy być właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym,
  • otrzymać odpowiednią zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie prac, które wiążą się z likwidacją barier architektonicznych.

Bariery architektoniczne to nic innego jak wszelkiego rodzaju utrudnienia uniemożliwiające swobodę ruchu osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są na likwidację tego problemu, aby osoby niepełnosprawne mogły cieszyć się życiem w najwyższym komforcie.

Jaki jest termin złożenia wniosku o dofinansowanie z PFRON?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowa prosta i brzmi: jak najszybciej. Powiatowe centra pomocy rodzinie przyznają pieniądze na ten cel do momentu wyczerpania środków.

Rozpatrywanie wniosków następuje na podstawie kolejności ich napływania. Dlatego też osoba, która stara się o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON na początku roku, ma największe szanse. Wiele osób próbuje również złożyć swój wniosek w grudniu, gdyż urzędy posiadają niekiedy nadwyżkę, którą muszą odpowiednio rozdysponować.

Sama procedura postępowania jest prosta. Jeżeli spełniliśmy warunki wymienione w punkcie wyżej, należy wypełnić wniosek – jego wzór dla osób niepełnosprawnych można znaleźć w Internecie lub ośrodkach PCPR.
Przy składaniu wniosku, należy załączyć również:

  • zaświadczenie dochodowe osoby wnioskującej,
  • akt własności lokalu (kserokopia), w przypadku wynajmu należy przekazać kopię umowy najmu.

Po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON, potrzebny będzie projekt łazienki. Warto pamiętać jednak, że jego koszt można pokryć ze środków otrzymanych z PFRON.

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie remontu łazienki przez internet?

Wniosek można złożyć bez problemu przez Internet, wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową i wypełnić wszystkie pola w Systemie Obsługi Wsparcia PFRON. Poniżej zamieszczony jest link, który bezpośrednio prowadzi do wspomnianego systemu:

Kreator wniosków | SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Pamiętaj, aby przygotować odpowiednie dokumenty:

  • informacje o innych źródłach finansowania,
  • zaświadczenie dochodowe osoby wnioskującej,
  • zaświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • orzeczenie o niepełnosprawności.

Jakie dofinansowanie na remont łazienki można otrzymać?

Łazienka jest to jedno z najdroższych pomieszczeń jeżeli chodzi o sam remont, a przystosowanie jej w odpowiedni sposób dla osób niepełnosprawnych jest jeszcze bardziej kosztowne. Dlatego też dofinansowanie remontu łazienki z PFRON cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a maksymalna kwota jaką można uzyskać może wynieść aż do 95 proc. kosztów. Co więcej, dofinansowanie to nie dotyczy wyłącznie łazienki, można starać się także o odnowienie kuchni czy też salonu.

Gdzie się udać w celu otrzymania dofinansowania remontu łazienki z PFRON?

W celu otrzymania dofinansowania, należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocny Rodzinie.

Remont łazienki za dofinansowanie z PFRON

Projekt łazienki dla osób niepełnosprawnych często jest koniecznością. Łazienka jest miejscem w którym człowiek czuje się niezależny, a żeby się tak czuć – potrzebny jest odpowiedni komfort. Dla każdego jest to miejsce prywatne, dlatego też takie czynności jak swobodne poruszanie i samodzielne korzystanie ze wszystkich dostępnych urządzeń powinny być możliwe dla każdego. To właśnie pokazuje jak ważne jest usuwanie barier architektonicznych.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego projektu w odpowiedniej cenie, skorzystaj z naszej oferty. Nasza firma Aaabadom zajmuje się tego typu realizacjami od 1983 roku. Dostarczymy Ci projekt jak i jego kompleksową realizację.

Spis treści